۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
اعضا هيئت علمي


 نام: ليلي

 

نام خانوادگي: ربيعي

مدرك تحصيلي: دكتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت

رتبه: استاديار

گروه: بهداشت عمومي

تلفن: 33334754    038

فاكس: 33334678  038

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي

:Email  Rabiei.l@skums.ac.ir

لينك CV
  

نام: الهه

 

نام خانوادگي: توسلي

مدرك تحصيلي: دكتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت

رتبه: استاديار

گروه: بهداشت عمومي

تلفن: 33334754    038

فاكس: 33334678  038

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي 

:Email  tavassoli.eb@gmail.com

لينك CV

 

 

نام: مسعود

 

نام خانوادگي: لطفي زاده

مدرك تحصيلي: دكتراي بهداشت جامعه

رتبه: دانشيار

گروه: بهداشت عمومي

تلفن: 33334754    038

فاكس: 33334678  038

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي

 

masoud_lotfizadeh@yahoo.com:Email

 

وب سايت:  http://skums.ac.ir/?sp=masoud_lotfizadeh

 

آدرس CV: ..\Masoud LotfizadehCV.pdf

لينك CV  در گوگل اسكولار: https://scholar.google.com/citations?user=qFtmFEMAAAAJ&hl=en

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/02/25
تعداد بازدید: 4741
Powered by DorsaPortal