دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۵/۷
اعضا هيئت علمي

 

نام: سلیمان

 

نام خانوادگی: خیری

مدرک تحصیلی: دکترای آمار زیستی

رتبه: استاد

گروه: اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن: 03833333448

فاکس: 03833334678

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

  kheiri.soleiman@gmail.com    kheiri@skums.ac.ir :Email

رزومه در سامانه علم سنجی


نام: علی

 Hadi Raeisi

نام خانوادگی: احمدی

مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی

رتبه: دانشیار

گروه: اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن:  03833333448

فاکس: 03833334678

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی


Email:aliahmadi2007@gmail.com

رزومه در سامانه علم سنجی 

نام:  فاطمه

 Fatemeh Deris

نام خانوادگی: دریس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی

رتبه: مربی

گروه: اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن:  03833333448

فاکس: 03833334678

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

Email: f_drees2003@yahoo.com
 

رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

نام: مرتضی

 Hadi Raeisi

نام خانوادگی: سدهی

مدرک تحصیلی: دکترای آمار زیستی

رتبه: دانشیار

گروه: اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن:  03833333448

فاکس: 03833334678

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

Email: sedehi56@gmail.com
 

رزومه در سامانه علم سنجی

 

نام: هادی

 Hadi Raeisi

نام خانوادگی: رئیسی

مدرک تحصیلی: دکترای آمار زیستی

رتبه: استادیار

گروه: اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن:  03833333448

فاکس: 03833334678

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی


Email:Raeisi.shahraki_hadi@yahoo.com
Biostat91@gmail.com

رزومه در سامانه علم سنجی


نام: معصومه

 Hadi Raeisi

نام خانوادگی: موسوی

مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی

رتبه: استادیار

گروه: اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن:  03833333448

فاکس: 03833334678

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی


Email:
mousavi68.ma@yahoo.com

رزومه در سامانه علم سنجی
 
 
 

نام: عبدالله

 Hadi Raeisi

نام خانوادگی: محمدیان هفشجانی

مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی

رتبه: استادیار

گروه: اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن:  03833333448

فاکس: 03833334678

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی


Email:
a_mohamadii@yahoo.com

رزومه در سامانه علم سنجی
تاریخ به روز رسانی: 1399/07/17
تعداد بازدید: 3509
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده بهداشت
كدپستي :         
دورنگار : 33334678-038    تلفن : 33335653 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/05/07
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal