دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۸/۴
نیمسال دوم 99-400

ردیف

نام استاد

دریافت فایل

دکتر سلیمان خیری

1

تحلیل داده های بقا در پزشکیکارشناسی ارشد آمار زیستی

دریافت

دکتر مرتضی سدهی

1

آمار و روش تحقیق- کارشناسی ارشد انگل شناسی

دریافت

2

روشهای آمار زیستی 3- کارشناسی ارشد آمار زیستی

دریافت

3

طرح و تحلیل کارآزمایی بالینی- کارشناسی ارشد آمار زیستی

دریافت

دکتر هادی رئیسی

1

آمار زیستی - کارشناسی ناپیوسته هوشبری

دریافت

2

آمار پزشکی-دکترای حرفه ای پزشکی

دریافت

3

آمار زیستی و روش تحقیق -کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

دریافت

4

روش تحقیق 2- دکترای حرفه ای دندانپزشکی

دریافت

5

کامپیوتر و کاربرد آن-کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

دریافت

6

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی- کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

دریافت

7

آمار ناپارامتری کارشناسی ارشد آمار زیستی

دریافت

خانم فاطمه دریس

1

آمارزیستی- کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

دریافت

2

آمار زیستی- کارشناسی پیوسته هوشبری

دریافت

3

آمارزیستی- کارشناسی ناپیوسته مامایی

دریافت

4

آمارزیستی- کارشناسی پیوسته مامایی

دریافت

5

آمارزیستی- کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دریافت

6

آمارزیستی- کارشناسی اتاق عمل

دریافت

7

آمارزیستی- کارشناسی اتاق عمل- بروجن

دریافت

8

آمارزیستی- کارشناسی پرستاری بروجن

دریافت

9

آمارزیستی- کارشناسی پرستاری

دریافت

دکتر علی احمدی

1

اصول اپیدمیولوژی-کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

دریافت

2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

دریافت

3

روش های اپیدمیولوژی-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

دریافت

دکتر عبدالله محمدیان

1

ارزیابی سلامت جامعه-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

دریافت

2

پاتولوژی جغرافیایی-کارشناسی بهداشت عمومی

دریافت

3

روش تحقیق یک - دندانپزشکی

دریافت

4

نگارش علمی - دندانپزشکی

دریافت

دکتر معصومه موسوی

1

اصول اپیدمیولوژی- کارشناسی ناپیوسته مامایی

دریافت

2

اصول و روش های اپیدمیولوژی-کارشناسی بهداشت محیط

دریافت

3

اصول و روش های اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر-ارشد

دریافت

4

پاتولوژی جغرافیایی-کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

دریافت

5

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی-کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

دریافت


تاریخ به روز رسانی: 1400/06/31
تعداد بازدید: 50
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده بهداشت
كدپستي :         
دورنگار : 33334678-038    تلفن : 33335653 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/08/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal